За лабораторията

Изпитвателната лаборатория на ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД е модерна лаборатория за изпитвания на смазки, течности за автомобила, антиобледенителни и размразяващи течности, битови и спомагателни течности за промишлеността, в съответствие с изискванията на международни, европейски, регионални и национални стандартизационни документи (ISO, EN, DIN, ASTM, БДС).

 

Лабораторията разполага със съвременни изпитвателни средства, някои от които са единствени на територията на Р. България.

 

Изпитвателната лаборатория се извършват изпитвания на класификационни показатели като: пенетрация при ниски температури, работоспособност при високи температури, водоустойчивост при статични и динамични условия, антикорозионни свойства в динамични условия, механична стабилност, окислителна стабилност, както и  изпитвания на технически показатели на смазки: конусна пенетрация, температура на прокапване, колоидна стабилност, неутрализационно число, съдържание на вода, съдържание на механични примеси, противозадирни и противоизносни свойства.

 

Лабораторията на Верила Лубрикантс АД  помага на клиентите да сведат до минимум разходите на  време и средства за ремонти, както и да решава проблеми, преди те да станат големи и водещи до финансови загуби. Изпитвателната лаборатория помага на производителите на смазочни материали с контрол на качеството, формулиране и т.н.


Verila Lubricants ® All rights reserved.