Коректният избор на подходяща смазка е определящ за работата на машините и оптимизиране на разходите.

В редица индустриални приложения гресите играят основна роля за качествената работа на машините и могат да допринесат за намаляване на износването им. Изборът на подходяща грес, в зависимост от специфичните потребности, не е лека задача и изисква задълбочени познания и сериозен анализ.

Съществуват няколко основни характеристики, които трябва да се вземат предвид при избора на подходяща грес, в зависимост от специфичните нужди. Сред тях са:

 • Тип на сгъстителя – съществуват различни типове сгъстители, подходящи за специфични приложения
 • Вискозитет на маслото – вискозитетът на използваното в гресите масло варира, в зависимост от приложението
 • Условия за работа и приложение – конкретното натоварване, високите температури и влажността оказват съществено влияние върху избора на грес
 • NLGI клас (пенетрация/гъстота) – индикира каква е гъстотата на греста и каква е пенетрацията й. Варира от 000 – течно състояние, до 6 - почти твърдо състояние.

Функциите, които една «добра грес» трябва да има:

 • Да намалява триенето
 • Да намалява износването
 • Да защитава от корозията
 • Да осигури водонепроницаемост
 • Да предотвратява инфилтрации на замърсители (прах, водаи др.)
 • Да е устойчива на механична работа (да запазва началната си консистенция)
 • Да противодейства със слаб момент, устойчив на пускането на машините в действие
 • Да може да се изпомпва в целия диапазон на работни температури
 • Да бъде съвместима с материалите (гресираните механизми и уплътнители)

Verila Lubricants ® All rights reserved.