Комплексни смазки: този вид смазки се получава при съвместна кристализация на две или повече вещества, в резултат на което получените смазките притежават подобрени функционални свойства и по-висока температура на прокапване.

Комплексните смазки се произвеждат от висококачествени минерални базови масла с нафтенов, парафинов или смесен нафтенов/ парафинов характер в различни вискозитетни (VG) класове в зависимост от приложението на смазката.

 

  • Литиево-комплексни смазки – високотемпературни смазки, произвеждани  от висококачествени минерални масла, сгъстени с литиево-комплексен сапун. Притежават добри антиокислителни,  антикорозионни, противоизносни и противозадирни свойства. Отличават се с добра водоустойчивост, антиокислителни, антикорозионни и противоизносни свойства.  Характеризират се с висока температура на прокапване - над 260°С, с около 80°С по-висока от обикновените литиеви смазки. В общия случай на смазка със степен на консистенция 2(NLGI 2), сгъстителя е със средна          концентрация от 20%, в сравнение с 8% или 10% характерни за литиеви смазки, което предава на литиево-комплексните смазки по-добра механична и колоидна стабилност.
  • Алуминиеви – комплексни смазки – представляват диспергиран в масло дизаместен алуминиев сапун, който се получава чрез реакция във висококачествено минерално масло между алуминиев изопропилат и карбонови киселини. Притежават отлични експлоатационни свойства.  Отличават се с много добра температурна устойчивост, отлична водоустойчивост,механична и колоидна стабилност, защита от окисление, корозия и износване. Характеризират се с висока температура на прокапване - над 250°С.
  • Калциево-комплексни смазки – основно предимство на тези смазки пред обикновените калциеви смазки е високата им термична стабилност. Имайки преимуществото на точка на прокапване над 250 °С., тези смазки има добра водно-, паро-, и товароустойчивост. Особено са подходящи срещу разяждаща корозия. От друга страна има проблем с втвърдяването при високи температури и сгъстяване след дълго съхранение на склад.     

Verila Lubricants ® All rights reserved.