Спирачната течност е  специална хидравлична течност, която намира приложение в спирачните системи. Масовите спирачни течности са на синтетична основа с инхибитори на корозия. Употребяват се в хидравличните спирачни системи на леките и лекотоварни автомобили - за предаване на сила към спирачните механизми. Също така намират приложение и в хидравличните системи на съединителите. Използват се и в спирачните системи на мотоциклетите.

 

Какви свойства трябва да притежава спирачната течност?

  • Висока температура на кипене
  • Подходящ вискозитет и добра нискотемпературна течливост
  • Устойчивост срещу стареене
  • Широк температурен интервал на работа и малка изпаряемост
  • Отлична съвместимост с уплътнителните материали

Verila Lubricants ® All rights reserved.