Антифризът е течност, която осигурява ефективен топлобмен на двигатели с вътрешно горене с водно охлаждане.За производството на охлаждащи течности се използват етилен гликол, пропилен гликол, глицерин и добавки, като:

 • Инхибитори срещу корозия;
 • Стабилизатори - предотвратяват отделянето на инхибиторите, като силикатни стабилизатори
 • Дисперсантни стабилизатори - предотвратява отлагания при твърдите води
 • рH буферно вещество - поддържа pH в желания интервал
 • Антипенни - контролиращи пенообразуването
 • Оцветители - за идентификация Какво е инхибитор?

Какви са функциите на антифриза?

 • Да осигурява ефективен топлообмен
 • Да предпазва металните повърхности от корозия
 • Защита от замръзване
 • Да не оказва влияние върху пластмаси и каучукови уплътнения
 • Да не се пени
 • Да е химически стабилен при ниски, и при високи температури

Verila Lubricants ® All rights reserved.