„Антилед” на Верила набира авторитет и одобрения

2014-02-06 11:53:01.000000

Кои са основните моменти, към които са насочени усилията на ръководството на „Верила” към този момент?

- Кризата не е свършила, даже у нас може да се каже, че дори се задълбочава. Продуктите, които произвежда „Верила” са такива, че се нуждаят от работеща индустрия, за да има ръст на реализацията. Това, което правим, е да компенсираме този спад на пазара чрез разширяване на продуктовото портфолио.

При гресите например нямаме спад на обемите. Има дори ръст при някоя гама продукти за сметка на конкуренцията. Въпреки свиването на самия пазар при нас реално такъв спад няма.

Ако говорим основно за течности, то става въпрос за течност за чистачки, антифризи, миещи препарати. Големи надежди се залагат на продукта за поддържане на пътната мрежа при зимни условия- „Антилед”.

В момента приключва изпълнението на проект по ОП „Внедряване в производство на течен препарат за размразяване на пътища и магистрали”.

- Нека се спрем по-детайлно върху самия продукт…

- Първоначалното изпитване на този продукт през изминалата зима показа добри резултати, времето беше благоприятно за това. Имахме уговорка с голям брой общини- В. Търново, Стара Загора, Свищов, Варна, София, Кюстендил, да се предоставят от него мостри и бяха извършени тестове за оценка на качествата. Там, където бяха спазени предписанията за третиране, отзивите са повече от положителни. Така например във Велико Търново, където теренът е по-сложен, резултатите бяха повече от добри.

Съвместно с община В. Търново работим и по проект, по който се изгражда система от три кръгови кръстовища на главния път София- Варна, минаващ през града. „Верила” предложи проект за изграждането на автоматична система против обледеняване, която се надявам да се превърне в лице на този продукт.

А кога това ще се случи?

- Ако тази година тези кръгови кръстовища бъдат изградени, то още следващата зима ние имаме готовност да изпълним своя ангажимент.

Ако всичко завърши успешно, то продуктът „Антилед” до каква степен ще заеме от производството на „Верила”?

- Очакванията ни са през следващите 3-4 години производството на този продукт да представлява около 30 на сто от продажбите на дружеството като дава около 40 на сто от печалбата. Той има сериозен потенциал…. За съжаление срещнахме и сериозни пречки, които в момента са преодоляни.

Какви са те и как успяхте да ги преодолеете?

- За да се осигури масово използване и по-голямо потребление, е необходимо да получим определени одобрения от държавните институции и по- конкретно- от ИА „Пътна инфраструктура”

„Автомагистрали” АД , като потенциален потребител за поддръжката на по-голямата част от магистралите в страната, които след проведените срещи проявиха изключителен интерес към продукта, като алтернатива на досега използваните препарати, съдействаха на дружеството за провеждане на необходимите тестове.

Положителен резултат от тези тестове е търсеното одобрение от ИА „Пътна инфраструктура” за поддръжка на пътната мрежа при зимни условия.

Очакванията ни са до края на сезона одобрението да стане факт.

Има ли други целеви групи, които би обхванал този продукт?

Част от проекта е провеждане на маркетингово проучване  на пазара по предварително задание на дружеството.

Докладът на маркетинговата фирма установи голям потенциал при средните и малки потребители, а именно търговските вериги, като крайни консуматори за собствени нужди и търговци и частни лица- за третиране на предблокови пространства, обществени сгради, алеите в домашните дворове, тротоари и др.

Практиката от миналата зима показа, че част от потенциалните ползватели не разполагат с техника за неговото използване, така ли е?

- Това може да бъде определен като частичен проблем. Фирмите за чистота в момента реагират според настоящата ситуация. Голяма част от тях имат сключени 5-годишни концесионни договори и имат закупена техника за разпръскване на суха смес. До изтичане на тези договори „Верила” ще наложи своя продукт и при подписване на новите концесионни договори почистващите фирми ще имат ангажимент да разполагат със съответната техника за разпръскване на течни смеси.

Тук трябва да отбележим, че като всеки един продукт и тук има специфични изисквания, които трябва да бъдат спазени…

- Не смятам, че ще бъде необходимо особено умение или  знания при употребата му, което го прави още по-атрактивен за масово използване.

- Какви други атрактивни продукти предлагате на пазара?

 

- Това са течностите за миене. Особено атрактивен е продуктът за миене на силно замърсени ръце. Той бързо се интегрира с групата продукти, които се произвеждат в холдинга- приложението му е там, където се предлагат и продават масла и греси.

Какъв е интересът към него, какви са наблюденията Ви?

- На различните места е различен. Вероятно там, където има по-голяма реализация, търговците са си свършили работата добре. На вътрешния пазар през миналата година имаме ръст от 100 процента спрямо предходната година. Може би търговците на Приста трябва по- акцентирано да предлагат и продуктите на „Верила”. Все още е относително голям делът на конкурентните фирми, които предлагат греси и миещи течности….

И сега вероятно е време да покажем мястото на гресите в продуктовата гама и в продажбите на „Верила”?

- „Верила” заема около 50 процента от вътрешния пазар на греси. Реално може да отбележим увеличение спрямо предходния период с 5 процента, който пък компенсира спада на продажби заради свиване на потреблението. Отчитаме, че недостатъчно внимание се обръщаше досега на дребните опаковки. „Верила” държи вероятно около 90 на сто от пазара за греси на варели. Колкото по-малки са опаковките, толкова повече намалява пазарния дял.

При най-малките обаче имаме минимален дял. Затова сега сме се насочили именно към този пазарен сегмент. Вече има и нова опаковка, която е съобразена с изискванията на западния пазар. Пластмасовите кофички, които тук все още намират широка употреба, в европейските страни са излезли от употреба. Затова и новите опаковки тип „патрон” ще бъдат актуални. В тях ще се предлагат двете марки- PRISTA  и NORTH STAR. Обсъжда се възможността втората марка да се произвежда в страна от Централна Европа.

„Верила” има одобрен договор с ЕБВР за модернизиране и разширяване производството на греси. 1,3 млн. евро от предвидените 12 млн. евро за „бърз растеж” са насочени именно към „Верила”.

Друга част от кредита ще бъде насочен за закупуване на три нови реактора. Очакванията ни са през лятото на 2013 г. да бъдат доставени и да започне монтажът им. Средства ще бъдат използвани и за реновиране на сградния фонд.

 

След изпълнението на проекта значително ще се увеличат капацитетите и продуктовото портфолио при гресите, което ще даде възможност да се насочим и към нови пазари.

          

- Как се развиват продажбите на „Верила”, на кои пазари се търгува с продукцията на дружеството?

Изпълнението на договора с Нафтал- Алжир  доведе до ръст в производството на греси от 35-40 процента. Вече е реализирана поръчка за Йемен. Сериозно увеличение се бележи на пазарите в Турция и в Румъния /68 на сто/.  Стабилни са и търговските отношения с Естония и Сърбия.

С най-голям потенциал остава турския пазар, където интерес се проявява към гресите от най-висок клас. 

Verila Lubricants ® All rights reserved.