За нас

Верила Лубрикантс  АД е наследник на богатите традиции на създадената през 1945г. химическа фабрика "Верила" край София. В периода 1968-1990г. е направена цялостна реконструкция и модернизация като в действие са пуснати редица нови мощности, които частично оформят съвремения облик на фирмата. По-късно, през 1998 г, Верила е приватизирана, а в края на 2007 година ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИН ЕАД продобива 75 % от акциите на дружеството. Така е основано ново дружество Верила Лубрикантс АД, мажоритарен собственик  в което е ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД.  Днес производствената дейност на Верила Лубрикантс АД включва:

 

  • богата гама от качествени консистентни смазки с конвенционално и специализирано приложение.
  • антифризи, течности за чистачки, миещи препарати за бита и индустрията, антипенители и други нестандартни продукти.
  • антиобледенителни течности за зимна поддръжка на пътна инфраструктура, паркове, алеи, паркинги и други.

 

Дейността на Верила Лубрикантс АД е изключително многообразна. Тя обхваща диапазона от производствена до научно-изследователска, инженерингова и развойна дейност в областта на консистентните смазки и редица други спомагателни средства за индустрията. Дружеството разполага със съвременни лаборатории, утвърдени висококвалифицирани специалисти и научни работници, които правят производството гъвкаво по отношение изменящите се нужди на клиентите и изискванията на пазара. Внедрена е системата за Качество ISO - 9001: 2008.

 

Цялостната производствена и научно-изследователска дейност на Верила Лубрикантс АД е разположена в непосредствена близост до столицата София, което е изключително благоприятно по отношение на транспортните комуникации в България и ЕС. Дружеството разполага със собствен ЖП терминал и връзка с линията София - Пловдив. Производствената база се намира в непосредствена близост до автомагистрала "Тракия". Притежава също така собствена пречиствателна станция, самостоятелна енергийна система и независими водоизточници. Верила Лубрикантс АД е напълно обособена производствена единица със затворен производствен, изследователски и технологичен цикьл. Разполага също така със собствена утвърдена дистрибуторска мрежа покриваща цялата страна. Ето защо ние сме желани партньори в производството и търговията с консистентни смазки, смазочни масла и други спомагателни средства за индустрията.

 

Верила Лубрикантс АД е носител на редица престижни награди и отличия от много вътрешни и международни изложения. Независмо от постигнатите успехи Верила Лубрикантс АД непрекъснато обновява производствените си листи и повишава качеството на произвежданите продукти и суровини, за което свидетелстват както сертификатите за качество, така и отзивите на нашите дългогодишни партньори и клиенти. 

Verila Lubricants ® All rights reserved.